Nillendorf erbjuder stödsamtal för kortare eller längre perioder, psykologkartläggningar av barn och unga, skolpsykologiska utredningar och skolpsykologtjänster. Nillendorf anlitas av kommuner, företag och privatpersoner. 

‚Äč

Psykologkartäggningar handlar ofta om att utreda ett barns eller en ungdoms styrkor och utmaningar främst med tanke på skolgången. Till utredningen ingår att planera eventuella stödåtgärder som kan stöda barnet eller ungdomen i t.ex. inlärningssituationer. Utredningar köps oftast in av kommuner som saknar egen psykolog eller är underbemannade, men kan även erbjudas privatpersoner som inte vill vänta på en utredning vid t.ex. hälsovårdsstationen eller till skolpsykologen.

Nillendorfs verksamma legitimerade psykolog är Nilla Frankenhaeuser-Henry.

Nillendorf kan erbjuda service på svenska, engelska, finska, danska och norska i Svenskfinland

© 2019 Nillendorf